U složitějších internetových stránek, děláme pro naše klienty tzv. drátěné modely. O co jde a proč to děláme? Wireframe webu ( tzv. „drátěný model“ nebo stále častěji i „skica webu“) se v oblasti vývoje webových prezentací či aplikací používá pro náhled nového řešení internetových stránek. Jde tedy o návrh definující funkci a obsah stránek, pro lepší pochopení: wireframe = projektová dokumentace nového webu.

Wireframing je způsob, jak navrhnout webovou stránku na strukturální úrovni. Tzv. drátěný model se běžně používá k rozvržení obsahu a funkčnosti na stránce, která zohledňuje potřeby uživatelů a myšlení uživatelů. Drátěné modely se používají na úplném počátku procesu vývoje a slouží ke stanovení základní struktury stránky před přidáním vizuálního návrhu a obsahu. Tzn. skládáme prostředí webu pomocí bloků a čar.

Drátěný model je v designu uživatelského rozhraní u složitých projektů nezbytný

Drátěný model je rozvržení webové stránky a ukazuje, jaké prvky rozhraní budou existovat na klíčových stránkách webu.  Cílem drátěného modelu je poskytnout vizuální představu již na začátku projektu, aby byl pochopen a odsouhlasen u všech zúčastněných stran a projektového týmu před zahájením tvůrčí fáze (designu). Drátěné snímky lze také použít k vytvoření globální a sekundární navigace, aby se zajistilo, že terminologie a struktura použitá pro stránky splňují očekávání uživatelů a je všem srozumitelná.

Drátěný model se mnohem snáze přizpůsobí než již hotová koncepce

Je rychlejší a levnější zkontrolovat a upravit strukturu klíčových stránek ve formátu drátěného modelu. Provedení vývoje drátěných rámců na konečnou verzi poskytne klientovi a konstrukčnímu týmu jistotu, že stránka uspokojuje potřeby uživatelů při plnění klíčových obchodních a projektových cílů.

Wireframing probíhá vždy na začátku životního cyklu projektu (webu).

Často se používá k dokončení procesu návrhu zaměřeného na uživatele, drátěné snímky se používají také na začátku fáze návrhu. Test použitelnosti prototypu bude často testem stránek drátěného modelu, který poskytne zpětnou vazbu od uživatelů před tvůrčím procesem.

Drátěné snímky lze jednoduše nakreslit ručně, ale často se sestavují pomocí různých softwarů. Pokud se však drátové snímky použijí pro test použitelnosti prototypu, je nejlepší je vytvořit v HTML. Jednou z velkých výhod wireframingu je to, že poskytuje včasný vizuální obraz, který lze použít ke kontrole s klientem. Uživatelé si jej mohou také prohlédnout jako mechanismus včasné zpětné vazby pro testy použitelnosti prototypu. Nejen, že je drátěný model jednodušší změnit než koncepční návrhy webů, jakmile jej schválí klient a uživatelé, poskytují návrháři důvěru.

Z praktického hlediska zajistí drátěný model obsah a funkčnost stránky správně umístěnou na základě potřeb uživatele a firmy. A jak se projekt posouvá kupředu, mohou být použity jako komunikace mezi členy projektového týmu o vizi a rozsahu projektu.

Nevýhody Wireframingu

Vzhledem k tomu, že wireframy neobsahují žádný design, není pro klienta vždy snadné tento koncept pochopit. Návrhář musí také převést drátové snímky do návrhu, takže k vysvětlení, proč jsou prvky stránky umístěny tak, jak jsou, je často zapotřebí komunikace na podporu drátového modelu. Také, když je poté přidáván obsah, může to být zpočátku příliš velké, aby se vešly do rozvržení drátového modelu, takže návrhář a copywriter bude muset úzce spolupracovat, aby se vešel.

Závěr

Drátěné rámce by měly být používány vždy na začátku každého projektu, aby bylo možné získat souhlas uživatele a klienta ohledně rozložení klíčových stránek a celkové navigace. Tím se projektovému týmu, zejména návrhářům, dá důvěra jasně se posouvat v projektu vpřed. Drátěné modely také ušetří našim klientům značný čas a peníze při pozdějších změnách v projektu.

zdroj: https://www.experienceux.co.uk/faqs/what-is-wireframing/

 

Často se naši klienti ptají, co celý proces tvorby internetových stránek obnáší. Tak jen zjednodušeně se podíváme tedy na situaci, kdy náš nový klient nemá nic k dispozici a začínáme úplně z čistého papíru. Budeme se bavit převážně o technickém řešení.

Jako první věc je potřeba zaregistrovat doménu tzn. www.neco.cz například. Tohle je důležitý bod, název domény je potřeba důkladně promyslet. Doporučuje se nějaké jasné a kratší sdělení. Navíc je mnoho domén již obsazených, takže těch názvů doporučujeme mít víc. Nejlépe využít název firmy, osoby, produktu apod. Vybranou a volnou doménu vám zaregistrujeme a nastavíme za vás.

Další věc, která je potřeba je tzv.  webhosting - úložiště (server), na kterém jsou uloženy internetové stránky a také odkud se spouštějí. Funguje to tak, že uživatel zadá do svého internetového prohlížeče název domény a ta směřuje na určité úložiště (webhosting), odkud požadovaný web načte a zobrazí koncovému uživateli. Tento hosting vám automaticky zajistíme a první rok ho budete od nás mít zdarma.

Další krokem je potřeba na webhosting nahrát tzv. Redakční systém - co to je? Naprogramovaný systém, který zjednodušuje administraci internetových stránek. vy nemusíme nic programovat. Tento systém vám nainstalujeme na webhosting. Pokud se jedná s složitější internetové stránky, doporučujeme si jako první nakreslit drátěný model. Ten s Vámi prodiskutujeme a najdeme ty nejlepší vhodná řešení, jak by Váš nový web měl blokově vypadat. Poté vytvoříme a pak i nainstalujeme na server dle dohody námi vytvořenou grafickou šablonu stránek a provedeme prvotní naplnění obsahu. Je třeba si uvědomit, že nejdůležitější na internetových stránkách je obsah. Proto mu budeme věnovat velkou pozornost. Při předání webu provedeme i školení  pověřeného administrátora klientem. Potom může váš administrátor již vkládat obsah webu, provádět aktualizace atd. Využíváme nejpoužívanější redakční systém WordPress a Grav.

Pokud máte nějaké dotazy, napište nám: info@elfmarkag.cz

 

Pokud chceme načerpat informace o tom, co to vlastně značka je, můžeme využít trefného přirovnání autorů Johna Purkisse a Davida Roystona – Lee, kteří tvrdí, že značku už vlastně dlouho máme a jak jednou řekl Jeff Bezos, zakladatel Amazonu: „Vaší značkou je to, co o vás lidé říkají, když zrovna nejste v místnosti.“ Ale většina lidí dělá jen málo proto, aby svoji značku budovali. Pokračují ve své práci a doufají, že si jich někdo všimne. Možná mají i talent, ale nikdo o nich neví. (Purkiss, Royston-Lee, 2014, s. 9)

Značky – anglicky nazývané „brands“- slouží po celá staletí k rozlišování zboží jednotlivých výrobců. Slovo brand pochází ze staronorského slova brandr, což znamená „vypálit“, protože značka či cejch se používaly a stále používají ke značkování a identifikaci zvířat ze stáda jednoho vlastníka.

Podle Americké marketingové asociace (AMA) je značka „jméno, termín, označení, symbol či design nebo kombinace těchto pojmů sloužící k identifikaci výrobků a služeb jednoho či více prodejců a v jejich odlišení v konkurenci trhu“. Technicky řečeno - kdykoli marketér vytvoří nové jméno, logo či symbol nového produktu, vytváří tím svoji značku.

Podle názoru mnoha manažerů z praxe obsahuje pojem značka mnohem více - definují ji jako něco, co již proniklo lidem do povědomí, má své jméno, své důležité postavení v komerční sféře.

Klíčem k vytvoření značky podle definice AMA je vybrat jméno, logo, symbol, design balení a další vlastnosti, které identifikují výrobek a odliší jej od ostatních. Tyto rozlišující komponenty značky, jež ji vyčleňují a určují, nazýváme prvky značky.

Značky mají mnoho různých podob. Zvažme například různorodost strategií při pojmenování značek. V některých případech je pro všechny produkty použito jméno společnosti (např. Hewlett-Packard). Jindy přidají výrobci individuální názvy značek novým produktům, které se pak nevztahují k názvu společnosti (např. Procter Gamble a jejich výrobky značky Tide, Pampers, Iams a Pantene). Maloobchodníci vytváří své vlastní značky podle svého obchodního jména či jiných prostředků. Názvy produktů existují v mnoha různých formách. Známe jména značek založená na lidských jménech, místech, názvech zvířat či ptáků či jiných předmětech.

Jiné názvy značek mají produkt přímo v názvu nebo naznačují důležité vlastnosti či výhody produktu. Některé názvy značek jsou vytvořeny s pomocí předpon či přípon, díky nimž znějí vědecky, přirozeně či prestižně (např. mikroprocesory Intel, automobily Lexus, počítače Compaq). Při vytváření značky mají marketéři velký výběr z prvků značky, které jsou různé povahy a jimiž chtějí identifikovat své výrobky.  (Keller, 2007, s. 32, 33)

Značky jsou součástí našeho každodenního života stejně jako naše pracoviště a rysy okolí. Velké, trvalé značky se staly ikonami - nejen ikonami korporací, ale doslova kulturními ikonami. Coca-Cola nemá jen nejslavnější logo na světě, ale toto logo se stalo symbolem západního stylu života. Dnes značka není pouze nositelem základní funkční charakteristiky výrobku, ale nese v sobě také jeho význam a hodnotu. Máme-li však určit a efektivně zužitkovat zásadní vlastnosti či „neměnné rysy" našich značek, musíme se naučit plynule hovořit vizuální i verbální řečí našich archetypů.

Tvůrci velkých značek tuto prostou pravdu intuitivně vycítili. Například hvězdy ve filmu a v zábavním průmyslu i agenti, kteří pro ně pracují, chápou, že jejich trvalá popularita nezávisí čistě na kvalitě či úspěšnosti filmů, které natáčejí, nebo na pozornosti, kterou na sebe strhávají. Obliba závisí na tom, jak vytvářejí, živí a trvale reinterpretují svou jedinečnou a podmanivou identitu čili „význam". Madonna mění svůj životní styl i účesy, ale vždy zůstává šokující Rebelkou. Jack Nicholson je na filmovém plátně i mimo něj zlý chlapík - Psanec -, stojící mimo zákon. Meg Ryanová a Tom Hanks vkládají do každé ze svých rolí ducha neviňátka s očima otevřenýma dokořán. (Mark, Pearson. 2012, s. 14)

 

Kvalita komunikační aktivity je přímo ovlivněna kvalitou zadání. Kvalitní zadání šetří peníze i čas oběma stranám, výrazně zvýší pravděpodobnost, že agentury připraví kvalitní návrhy kampaní, které efektivně naplní stanovené cíle. Kvalitní zadání tak v konečném důsledku vede k lepšímu využití prostředků a efektivnějšímu dosažení zamýšlených cílů.

Naopak nekvalitní zadání odradí agentury od participace a výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že zpracované návrhy nebudou vyhovovat požadavkům a cílům, které má komunikace splnit. Nejhorší pro zadavatele je být v pozici, kdy se mu sejdou v odpovědi na nejasné či málo specifikované zadání návrhy, které neplní zamýšlené cíle.  Nekvalitní zadání tak v konečném výsledku výrazně zhoršuje efektivitu realizované aktivity, případně může její realizaci zcela zmařit.

Brief na vytvoření log značky

Příprava nabídky a zpracování grafických návrhů trvá minimálně 4 týdny. Následné zpracování grafického manuálu jednotného vizuálního stylu může trvat dalších 6 až 8 týdnů od uzavření smlouvy.

Popište projekt, o jaký typ produktu (výrobek, služba, akce) se jedná

 • Obor podnikání
 • Klíčové charakteristiky produktu, co chcete o produktu sdělit, jaké jsou jeho benefity, konkureční výhody apod.
 • Popište důvody pro vznik projektu, co od nové značky a vizuálního stylu očekáváte, co je cílem projektu a koho chcete oslovit.

Popište situaci na trhu a vaši konkurenci

 • Situace na trhu v daném oboru
 • Hlavní konkurenti a jejich charakteristika

Definujte cílovou skupinu

 • Charakterizujte cílovou skupinu, které je produkt určen.
 • Shoduje se vaše současná cílová skupina s požadovanou cílovou skupinou v budoucnosti?

Definujte styl, preferované grafické prvky a případná omezení

 • Máte nějaké preferované barvy, písma či grafické prvky, které by se měly stát součástí nové značky a vizuálního stylu? Vysvětlete proč.
 • Uveďte případná další loga, se kterými se bude nová značka ve vizuální komunikaci objevovat.
 • Jaká další možná omezení by měla být respektována při tvorbě značky a vizuálního stylu?
 • Uveďte inspirační zdroje.

Kde bude značka používána. Jaké aplikace značky a vizuálního stylu budete využívat. Tento výčet pak bude obsahem budoucího grafického manuálu.

 • Merkantilní tiskoviny – hlavičkový papír, vizitka, komplimentka apod.
 • Komunikační materiály – leták, brožura, inzerce apod.
 • Digitální a online média – banery, webové stránky, aplikace apod.
 • Prostorové aplikace – orientační systém, označení budov apod.
 • Označování výrobků a produktů
 • Propagační předměty – trička, tašky, placky apod.
 • Jiné

Definujte základní aplikace značky a vizuálního stylu, které by měly být součástí nabídky dodavatele. Je nutné vybrat určité charakteristické a nejpoužívanější typy aplikací, které nejlépe ukáží, jak bude značka a vizuální styl fungovat.

 • Barevná a černobílá varianta loga
 • Typická aplikace a nosič charakteristický pro produkt
 • Merkantilní tiskoviny– dopisní papír, vizitka apod.
 • Homepage webových stránek
 • Propagační materiály – titulní strana letáku, brožury apod.
 • Jiné

Definujte rozsah požadovaných práv užití = licenci. Značka a vizuální styl jsou autorským dílem, jehož autorství nelze převést. Autor však může poskytnout uživatelská práva k dané značce a vizuálnímu stylu. Rozsah těchto práv je zásadní pro určení ceny.

 • Územní rozsah: Česká republika, Evropa nebo celý svět
 • Časový rozsah: doporučujeme časově neomezenou licenci
 • Definujte případná další omezení užití díla

zdroj: https://aka.cz

 

Co dělá značku výjimečnou? V čem spočívá skvělý branding? Na toto téma můžete přečíst tisíce knih a asi nenajdete jednoznačnou odpověď. Nebo se můžete podívat na dvouminutové video, které se jí dost blíží. Tvůrce videa David Brier z DBD International řekne s pomocí subtilní grafiky to podstatné. To, jak je značka prezentována, je samozřejmě dílem kreativců. Hraje roli volba tvaru loga, barev a typografie. Spousta značek s obstojnou korporátní identitou si přesto vede průměrně. Co je tedy důvodem, proč některé značky rezonují u svého publika a jsou tak úspěšné, že se jejich obliba šíří jak oheň?

„Je to tím, že jejich tvůrci jsou schopni vidět detaily a trendy, které ostatním uchází. Nejen na počítačové obrazovce, v knihách nebo v galeriích, ale v očích, myslích a srdcích lidí. Géniové mají ten zvláštní dar podívat se na svět lidí a přeložit ho do formy vizuální a psané komunikace. Vzít zjištění, které všichni cítíme, a přeměnit je v něco, co můžeme vidět a jednoduše pochopit. V tom je to kouzlo. V tom je ta jiskra."   

Větší jiskru než citace má však určitě originál. Podívejte se na něj.

 

Analýza kvalitního webu

Předtím, než se pustíme do tvorby kvalitního webu, potřebujeme analyzovat informace o vaší firmě nebo produktu. Zde prosím vyplňte náš formulář, kterým nám upřesníte jak k vašemu webu přistupovat.

Anketní otázky pro naši potřebnou analýzu zde ke stažení.

Úvodní analýza

Při úvodní analýze si nejprve řekneme, jaké jsou vaše představy a funkční požadavky na vaši webovou prezentaci, řekneme si něco o cílové skupině vašich zákazníků/návštěvníků, o cílech Vašeho projektu, požadavcích na rozsah (velikost) webové prezentace, vašich představách o grafice a o tom, jaké služby a funkčnosti by vaše webová prezentace měla poskytovat.

Vytvoření časového plánu a rozpočtu projektu

Na základě výstupů z úvodní části – analýza formulář – vytvoříme časový plán realizace projektu a jeho rozpočet.

Návrh architektury webu

Pro vytvoření kvalitního webu je potřeba v počáteční fázi správně a účelně navrhnout jeho optimální architekturu. Architekturou webu nazýváme celkové uspořádání jednotlivých kategorií a podkategorií webových stránek, jejich logické uspořádání a celkové uspořádání informací v rámci webu, vzájemnou provázanost informací, vhodně pojmenované odkazy – to vše ve svém důsledku ovlivňuje přehlednost webových stránek, jejich použitelnost a poskytuje základ pro zajištění následné kvalitní optimalizace pro vyhledávače.

Návrh grafického layoutu (wireframe) webové prezentace

V této fázi tvorby webu vyrobíme grafický návrh nových webových stránek. Při tvorbě návrhu webu si stanovíme případná omezení, se kterými budu při návrhu designu pracovat a řídit se jimi – může se přitom jednat například o cílovou skupinu návštěvníků, firemní barvy a loga (respektujeme Váš  logomanuál), případně mi váš grafik, pokud již s některým spolupracujete, dodá potřebné grafické podklady pro nové stránky.

Kódování webových stránek

V další fázi probíhá kódování stránek. Správné kódování stránek má vliv na správné zobrazení webových stránek v jednotlivých typech a verzích internetových prohlížečů, v mobilních zařízeních a jejich prohlížečích, přístupnost pro hlasové čtečky tělesně postižených lidí a v neposlední řadě také ovlivňují přístupnost webu pro vyhledávače. Využíváme rezponzivní design.

Schválení a uvedení webových stránek do provozu

Po fázi kódování je web vystaven na testovací prostředí (naší subdoméně “neco.elfmarkag.cz”) a následuje akceptační fáze. Během této fáze je web testován z pohledu funkčností, provádějí se zde i obsahové korektury, apod.  Po schválení webu z vaší strany a obdržení platby na náš účet dojde ke spuštění webu do ostrého provozu (náš hosting) – jeho umístění (migrace) na Váš hostingový server.

 

Zaujali jsme vás?

Pokud vás některá z našich služeb zaujala, neváhejte nás kontaktovat
(420) 604 171 281
© 2020 ELFMARKAG | IČ 87585804, neplátce DPH
envelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram