Důležitost zadání dobře napsaného briefu

30.1.2019

Kvalita komunikační aktivity je přímo ovlivněna kvalitou zadání. Kvalitní zadání šetří peníze i čas oběma stranám, výrazně zvýší pravděpodobnost, že agentury připraví kvalitní návrhy kampaní, které efektivně naplní stanovené cíle. Kvalitní zadání tak v konečném důsledku vede k lepšímu využití prostředků a efektivnějšímu dosažení zamýšlených cílů.

Naopak nekvalitní zadání odradí agentury od participace a výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že zpracované návrhy nebudou vyhovovat požadavkům a cílům, které má komunikace splnit. Nejhorší pro zadavatele je být v pozici, kdy se mu sejdou v odpovědi na nejasné či málo specifikované zadání návrhy, které neplní zamýšlené cíle.  Nekvalitní zadání tak v konečném výsledku výrazně zhoršuje efektivitu realizované aktivity, případně může její realizaci zcela zmařit.

Brief na vytvoření log značky

Příprava nabídky a zpracování grafických návrhů trvá minimálně 4 týdny. Následné zpracování grafického manuálu jednotného vizuálního stylu může trvat dalších 6 až 8 týdnů od uzavření smlouvy.

Popište projekt, o jaký typ produktu (výrobek, služba, akce) se jedná

 • Obor podnikání
 • Klíčové charakteristiky produktu, co chcete o produktu sdělit, jaké jsou jeho benefity, konkureční výhody apod.
 • Popište důvody pro vznik projektu, co od nové značky a vizuálního stylu očekáváte, co je cílem projektu a koho chcete oslovit.

Popište situaci na trhu a vaši konkurenci

 • Situace na trhu v daném oboru
 • Hlavní konkurenti a jejich charakteristika

Definujte cílovou skupinu

 • Charakterizujte cílovou skupinu, které je produkt určen.
 • Shoduje se vaše současná cílová skupina s požadovanou cílovou skupinou v budoucnosti?

Definujte styl, preferované grafické prvky a případná omezení

 • Máte nějaké preferované barvy, písma či grafické prvky, které by se měly stát součástí nové značky a vizuálního stylu? Vysvětlete proč.
 • Uveďte případná další loga, se kterými se bude nová značka ve vizuální komunikaci objevovat.
 • Jaká další možná omezení by měla být respektována při tvorbě značky a vizuálního stylu?
 • Uveďte inspirační zdroje.

Kde bude značka používána. Jaké aplikace značky a vizuálního stylu budete využívat. Tento výčet pak bude obsahem budoucího grafického manuálu.

 • Merkantilní tiskoviny – hlavičkový papír, vizitka, komplimentka apod.
 • Komunikační materiály – leták, brožura, inzerce apod.
 • Digitální a online média – banery, webové stránky, aplikace apod.
 • Prostorové aplikace – orientační systém, označení budov apod.
 • Označování výrobků a produktů
 • Propagační předměty – trička, tašky, placky apod.
 • Jiné

Definujte základní aplikace značky a vizuálního stylu, které by měly být součástí nabídky dodavatele. Je nutné vybrat určité charakteristické a nejpoužívanější typy aplikací, které nejlépe ukáží, jak bude značka a vizuální styl fungovat.

 • Barevná a černobílá varianta loga
 • Typická aplikace a nosič charakteristický pro produkt
 • Merkantilní tiskoviny– dopisní papír, vizitka apod.
 • Homepage webových stránek
 • Propagační materiály – titulní strana letáku, brožury apod.
 • Jiné

Definujte rozsah požadovaných práv užití = licenci. Značka a vizuální styl jsou autorským dílem, jehož autorství nelze převést. Autor však může poskytnout uživatelská práva k dané značce a vizuálnímu stylu. Rozsah těchto práv je zásadní pro určení ceny.

 • Územní rozsah: Česká republika, Evropa nebo celý svět
 • Časový rozsah: doporučujeme časově neomezenou licenci
 • Definujte případná další omezení užití díla

zdroj: https://aka.cz

 

Zaujali jsme vás?

Pokud vás některá z našich služeb zaujala, neváhejte nás kontaktovat
(420) 604 171 281
© 2020 ELFMARKAG | IČ 87585804, neplátce DPH
envelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram