Prvotní analýza je základ kvalitního webu

30.11.2015

Analýza kvalitního webu

Předtím, než se pustíme do tvorby kvalitního webu, potřebujeme analyzovat informace o vaší firmě nebo produktu. Zde prosím vyplňte náš formulář, kterým nám upřesníte jak k vašemu webu přistupovat.

Anketní otázky pro naši potřebnou analýzu zde ke stažení.

Úvodní analýza

Při úvodní analýze si nejprve řekneme, jaké jsou vaše představy a funkční požadavky na vaši webovou prezentaci, řekneme si něco o cílové skupině vašich zákazníků/návštěvníků, o cílech Vašeho projektu, požadavcích na rozsah (velikost) webové prezentace, vašich představách o grafice a o tom, jaké služby a funkčnosti by vaše webová prezentace měla poskytovat.

Vytvoření časového plánu a rozpočtu projektu

Na základě výstupů z úvodní části – analýza formulář – vytvoříme časový plán realizace projektu a jeho rozpočet.

Návrh architektury webu

Pro vytvoření kvalitního webu je potřeba v počáteční fázi správně a účelně navrhnout jeho optimální architekturu. Architekturou webu nazýváme celkové uspořádání jednotlivých kategorií a podkategorií webových stránek, jejich logické uspořádání a celkové uspořádání informací v rámci webu, vzájemnou provázanost informací, vhodně pojmenované odkazy – to vše ve svém důsledku ovlivňuje přehlednost webových stránek, jejich použitelnost a poskytuje základ pro zajištění následné kvalitní optimalizace pro vyhledávače.

Návrh grafického layoutu (wireframe) webové prezentace

V této fázi tvorby webu vyrobíme grafický návrh nových webových stránek. Při tvorbě návrhu webu si stanovíme případná omezení, se kterými budu při návrhu designu pracovat a řídit se jimi – může se přitom jednat například o cílovou skupinu návštěvníků, firemní barvy a loga (respektujeme Váš  logomanuál), případně mi váš grafik, pokud již s některým spolupracujete, dodá potřebné grafické podklady pro nové stránky.

Kódování webových stránek

V další fázi probíhá kódování stránek. Správné kódování stránek má vliv na správné zobrazení webových stránek v jednotlivých typech a verzích internetových prohlížečů, v mobilních zařízeních a jejich prohlížečích, přístupnost pro hlasové čtečky tělesně postižených lidí a v neposlední řadě také ovlivňují přístupnost webu pro vyhledávače. Využíváme rezponzivní design.

Schválení a uvedení webových stránek do provozu

Po fázi kódování je web vystaven na testovací prostředí (naší subdoméně “neco.elfmarkag.cz”) a následuje akceptační fáze. Během této fáze je web testován z pohledu funkčností, provádějí se zde i obsahové korektury, apod.  Po schválení webu z vaší strany a obdržení platby na náš účet dojde ke spuštění webu do ostrého provozu (náš hosting) – jeho umístění (migrace) na Váš hostingový server.

 

Zaujali jsme vás?

Pokud vás některá z našich služeb zaujala, neváhejte nás kontaktovat
(420) 604 171 281
© 2020 ELFMARKAG | IČ 87585804, neplátce DPH
envelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram